Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  52 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 52 / 112 Next Page
Page Background

Projektowanie OD.NOWA

Tegoroczne hasło Łódź Design Festival to OD.NOWA. Wydarzenie będzie okazją do

spojrzenia na design z zupełnie innej perspektywy. Prezentowane wystawy i przygotowane

wokół nich wydarzenia poruszają temat projektowania w dynamicznie zmieniającym

się świecie. Te zmiany dotyczą postępu technologicznego, zmian demograficznych,

funkcjonowania miast i potrzeb ich mieszkańców. Jakie tematy będą podejmowane podczas

festiwalu w październiku?

O

d nowa zastanowimy się nad

projektowaniem uwzględnia-

jącym oczekiwania różnych

grup społecznych, w tym

rosnącej grupy seniorów, wprowadzeniem

naturalnych form do przestrzeni miejskich

oraz nowymi rozwiązaniami, funkcjami

i materiałami stosowanymi w architektu-

rze

– mówi Michał Piernikowski, dyrektor

Łódź Design Festival.

STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

Kluczowe w projektowaniu jest to, dla

kogo tworzymy. Liczy się wiek, przezna-

czenie i potrzeby odbiorcy, szczególnie

teraz, przy stale postępującym procesie

starzenia się ludności. Wystawa głów-

na, „New Old – projektowanie dla nas w

przyszłości”, którą będzie można zobaczyć

podczas Łódź Design Festival, inspiruje

do przemyślenia na nowo podejścia do

projektowania dedykowanego ludziom

w podeszłym wieku. Kuratorzy, Jeremy

Myerson oraz Helen Hamlyn, przedstawili

ten temat w formie 6 sekcji: Starość, Tożsa-

mość, Dom,Wspólnota, Praca orazMobil-

ność. Każda z kategorii została oddana do

interpretacji grupie projektantów, którzy

wypracowali sposoby na poradzenie sobie

z wyzwaniami starości na każdym pozio-

mie, od architektury po projektowanie do-

mowych urządzeń. O tym, jakie rozwiąza-

nia zaproponowali, możemy przekonać się

podczas tegorocznej edycji Festiwalu.

PRZESTRZEŃMIEJSKA

Druga wystawa główna festiwalu,

„Miejskie marzenia”, też dotyczy zmienia-

jących się warunków życia. Jej tematem

przewodnim jest potrzeba przywracania

natury do miast: roślin, zwierząt, wody

i ognia. Kuratorzy wystawy, Ronan i Er-

wan Bouroullec, wybrali 14 propozycji,

które przekształcą w spektakularne mo-

dele prezentujące zwiedzającym różne

scenariusze gry miejskiej. Każdy projekt

proponuje nowe rozwiązania dla prze-

strzeni, by na nowo stała się przyjazna

człowiekowi.

WYKŁADY I ROZMOWY

Tegoroczna edycja festiwalu to także

dyskusje na wiele nurtujących zagadnień.

Podczas festiwalu poruszone zostaną te-

maty architektoniczne, biznesowe, ale

również te, które związane są z komfor-

tememocjonalnymi zdrowiemczłowieka.

ŁDF będzie doskonałą okazją do rozmów

na temat najnowszych trendów, porusza-

nia kwestii istotnych dla ludzi i otaczają-

cego ich świata. Ceramika Paradyż, Me-

cenas Główny Festiwalu, zaprezentuje 5

najmocniejszych trendów w branży cera-

micznej na nadchodzący 2018 r. i opowie

o wyzwaniach, jakie czekają projektantów

w obliczu oczekiwań świadomego klienta.

Na odwiedzających będzie czekać także

specjalnie zaaranżowane foyer, gdzie zo-

staną przedstawione najnowsze produkty

Mecenasa. Dyskusję na temat ekologii

i segregacji odpadów podejmie IKEA,

Partner Główny festiwalu, wraz z kura-

torami: Hugonem Kowalskim oraz Mar-

cinem Szczeliną, a to za sprawą zupełnie

nowej odsłony projektu „Let’s talk about

garbage”. Architekci podjęli temat śmieci,

pokazując, jak architektura może przy-

czynić się do redukcji liczby odpadów.

Wystawa z powodzeniem reprezentowała

Polskę na 15. Międzynarodowym Bienna-

le Architektury wWenecji, teraz, w zaktu-

alizowanej formie, pojawi się w Łodzi.

Festiwale poświęcone wzornictwu to

doskonała okazja do nawiązania relacji

52

BIZNES meble.pl

[

sierpieñ 2017

design

X

advertorial

P A T R O N A T

»Reveries Urbaines«, © Studio Bouroullec

New Old, HERO_PriestmanGoode_Scooter for Life