Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  91 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 91 / 112 Next Page
Page Background

szkïo we wnÚtrzach

X

temat specjalny

sierpieñ 2017

[

BIZNES meble.pl

91

f

wnętrza, wyznaczającym charakter całej aranżacji. Chętnie

stosuje się je jako parawan prysznica w wersji walk-in. Jego

lekka konstrukcja pozostaje niemal niewidzialna i sprawia,

że możemy dowolnie aranżować taką przestrzeń. Ciekawe

jest również wykorzystanie szkła jako elementu stołu czy sto-

lika kawowego w postaci fragmentu mebla.

Monika Adam-

czyk-Rokicka zauważa też, że nadal bardzo popularne jest

umieszczanie szkła na ścianie nad blatem kuchennym, choć

jej zdaniem ten trend ustępuje coraz częściej tradycyjnym

płytkom, stali czy elementom drewnianym.

Niebagatelne znaczenie ma obróbka szkła, podczas której

stosuje się nowoczesne technologie. Cel to podkreślenie wa-

lorów estetycznych tego materiału.

Szkło poddane klasycznej

obróbce jest wykwintnym tworzywem, stosowanym we wnę-

trzach klasy premium, choćby w showroomach światowych

domów mody

– zauważa Dominika J. Rostocka. –

Znakomi-

cie sprawdza się jako dekoracja mebli, zwłaszcza w nieoczy-

wistych połączeniach z kamieniem czy drewnem. Może być

stosowane jako domowa biżuteria, choćby w charakterze bro-

szek do dekoracji tekstylnych. Szkło od wieków, po dziś dzień,

wykorzystywane jest także jako budulec wyszukanych lamp.

Teraz zaś święci triumfy jako element dzielący pomieszcze-

nia – powstają z niego całe ściany czy artystyczne parawany.

Słusznie – wszak to szkło właśnie daje wrażenie lekkości, a za-

razem intymności. Pozwala na rozpraszanie światła, tworzy

grę cieni, niedopowiedzenia i aurę tajemniczości.

Agnieszka Augustynowicz jest zdania, że szkło pojawia

się prawie wszędzie.

Widzimy szklane ściany, sufity, schody,

używamy szklanych naczyń, szkło jest wykończeniem wielu

JESTEM ZWOLENNICZKk ZASADY, NIE TYLKO ’ADNIE, ALE IbFUNKCJONALNIE,

DLATEGO WYBÓR MIEJSCA IbSPOSÓB ZASTOSOWANIA SZK’A WE WN}TRZU

JEST KLUCZOWY. MAMY CORAZ WI}CEJ TECHNOLOGII, KTÓRE POZWALAJk NAM

STOSOWAm SZK’O IbPODAm JE WbINNEJ FORMIE, JAK NP. DRUK NA SZKLE, KTÓRY

SPRAWDZA SI} Wb¥RODOWISKU WILGOTNYM: WbKUCHNIACH, Wb’AZIENKACH CZY

TE¿ SZK’O TOPIONE, BARWIONE, GI}TE, BITE, KTÓRE DAJk BARDZO CIEKAWE EFEKTY.

Agnieszka Augustynowicz, architekt, designer.

Garderoba, Studio

Prostych Form.

Balustrada całoszklana, samonośna, zrealizowana przez firmę Beluglass ze szkła

z grafiką, bezpiecznego, hartowanego i laminowanego typu„Optiwhite”o grubości 2 x

8 mm. Konstrukcja może być ozdobiona motywem graficznym, wykonanym w różnych

technologiach: piaskowanie, laminografika, oklejanie.W tym przypadku czarna grafika

jest naklejona na szkło.Tafle są zamocowane na punktowych okuciach ze stali nierdzew-

nej szczotkowanej, zwanych rotulami.