Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  94 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 94 / 112 Next Page
Page Background

technologie

X

uszlachetnianie powierzchni meblowych

94

BIZNES meble.pl

[

sierpieñ 2017

f

W

iodący produ-

cenci papierów

dekoracyjnych

na tegoroczne

targi

„Inte-

rzum” w Ko-

lonii przygotowali nie tyle propozycje

trendowe, choć naturalnie branżowa

publiczność otrzymała atrakcyjne infor-

macje o tym, jakie dekory będą modne.

Wyraźnie dało się zauważyć głębsze spoj-

rzenie działów designu takich firm, jak

Schattdecor, Interprint, Impress Decor

czy grupa Surteco na zmiany w stylu ży-

cia, a przede wszystkim na złożoną naturę

ludzką.

Tradycyjnie, międzynarodowy zespół

designerów z Schattdecor stawia progno-

zy trendowe w oparciu o najważniejsze

tendencje w wyposażeniu wnętrz i ilu-

struje je nowymi propozycjami wzorni-

czymi. Jak przekonali się odwiedzający

międzynarodową imprezę w Kolonii,

w tym roku firma poszła jednak o krok

dalej i stworzyła koncepcję trendową

[t.18] opisującą różne preferencje i style

życia konsumentów na całym świecie.

O personalizacji produkcji mówi się od dawna, ale już dawno materiały do

produkcji nie mówiły tak wiele o człowieku. Trendy opisane przez branżę

producentówmateriałów do uszlachetniania powierzchni mówią o nas

więcej niż niejedna analiza socjologiczna.

Pokaĝ mi swój dekor

D i a n a N a c h i ł o

Okładka nowej broszury trendowej firmy Impress Decor wyraźnie komunikuje głównego bohatera trendów – człowieka i jego tożsamość wyrażoną w haśle I’m.