Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  97 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 97 / 112 Next Page
Page Background

uszlachetnianie powierzchni meblowych

X

technologie

sierpieñ 2017

[

BIZNES meble.pl

97

jemy twarzą w twarz z własnymi lękami

i podejmujemy ryzyko wyjścia ze strefy

komfortu. Działamy z intencją odczucia

silnych emocji. Przekłada się to na nasze

codzienne estetyczne wybory takich su-

rowych materiałów, jak kamień czy skó-

ra. Nie bez przyczyny, marmurowy dekor

„Sinope Marble” stał się wiodącym repre-

zentantem trendu „Liberté” grupy Surte-

co. Definiuje ona wolność, jako zdolność

do doświadczania radości w tu i teraz.

Interprint podpowiada: „non_conform”

i pokazuje, w jaki sposób design stawia

opór powszechnej presji bycia doskona-

łym. Zdaniem design teamu Interprint,

wolność powstaje w zgodzie na niedo-

skonałość. Liderzy branży zadrukowa-

nych materiałów dekoracyjnych zwracają

uwagę, że na miejsce do życia i realizacji

potencjału chętnie wybierane są metro-

polie. Mówi się o silnym wpływie urba-

nizacji i cyfryzacji. Przy tym wszystkim,

człowiek pozostaje jednak człowiekiem.

Silna jest też potrzeba tworzenia więzi,

bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem.

Zmieniające się formy relacji wpływają na

sposób aranżacji domów, co dobrze ob-

razuje styl „Community Zone” zapropo-

nowany przez Schattdecor. Kształtują go

mało tradycyjne, nowe formy egzystencji

społecznej i świadome obchodzenie się

ze środowiskiem. Różnorodność stylów

życia, rosnąca liczba singli we wszystkich

grupach społecznych, rodziny patchwor-

kowe, grupy wspólnych zainteresowań

czy domy wielopokoleniowe powodują

także zmianę myślenia o projektowaniu

domu. W tym wnętrzu pojawia się ro-

ślinność symbolizująca warzywa w przy-

domowych ogródkach i zioła. Natura

mocno przenika do wnętrz mieszkalnych.

Wiąże się to z wszechobecnym pragnie-

niem zdrowego odżywiania się, które

pozytywnie wpływa na stan naszego cia-

ła i ducha. Gotowanie staje się wydarze-

niem samym w sobie, dlatego ważną rolę

w mieszkaniach odgrywa duży stół, który

służy także do pracy, relaksu i zabawy.

Wzornictwo jest tu bardzo autentyczne,

a powierzchnie dekoracyjne posiadają

haptykę i są miłe w dotyku.

d

„Bronze Metallic”, Renolit.

„Sinope Marble”firmy Surteco z trendu„Libetré”. Zaznacza on istotną rolę wolności w wyrażaniu naszej

indywidualności i uczuć. Kultura spotyka się z tradycją.To, co wczoraj spotyka się z tym, co dziś. Rów-

norzędne miejsce ma kultura wysoka i street art.W tym trendzie nie brakuje paczworków i delikatnych

materiałów, egzotycznych wzorów i ekscytujących kolorów.

W trendzie„Speed

Motion”firmy Renolit,

tak jak i w życiu,

chodzi o odwagę do

doświadczania swojej

pierwotnej natury.

„Dancing Lines”

firmy Resopal to

udany transfer

wzoru lat 50. do

współczesności.

Tradycyjny naturalny materiał w nowo-

czesnym wydaniu przemysłowym – dekor

„Yonga”, projekt: Attila Kuzu dla Interprint.