Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  99 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 99 / 112 Next Page
Page Background

uszlachetnianie powierzchni meblowych

X

technologie

sierpieñ 2017

[

BIZNES meble.pl

99

3905, Resopal.

Wnętrza w stylu

„Ageless Living”

Schattdecor nie

ograniczają się

do spełnienia

klasycznych funkcji,

lecz są wielofunk-

cyjne. Dopasowane

do poszczególnych

faz życia i potrzeb

użytkownika.

„Barcelona”, Schattdecor.

„Walaba”, Schattdecor.

„Palazzo”, Schattdecor.

Opisany przez Schattdecor styl

„Ageless Living”to pokolenie

bardzo kompetentnych i mą-

drych życiowo ludzi, którzy

mają kolosalne znaczenie

w zmianach demograficznych

i przekazywania wiedzy

młodszym pokoleniom.Ta

grupa docelowa dużą wagę

przykłada do bycia fit, zarówno

w kontekście ciała, jak i ducha.

Jak zaznaczono w opisie stylu„Ageless

Living”Schattdecor, starsi ludzie dbają teraz

szczególnie o swoje zdrowie, są bardziej

wyluzowani i chęt-

nie chłoną nowe

doświadcze-

nia życiowe.

„Burgundy”, Resopal.

„Zinnia”, Resopal.

„Aubergine”, Resopal.

4604-RM Metallic Art. Platinum, Resopal.