Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2018

pokój marzeñ X produkt sierpieñ 2018 [ BIZNES meble.pl 55 f kalnych pojawia się niejednokrotnie niepokój spowodowany wydzielanym przez nie nieprzyjemnego zapachu – mówi ekspertka. – Zarządzenie M. Z. i O S z marca 1996 określa dopuszczalne stężenia szkodliwych dla zdrowia substancji w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. 50 μg/m 3 dla formaldehydu), ale nie precyzuje warunków w jakich powinny być badane elementy wyposażenia pomieszczeń. Odwołuje się ogólnikowo do „obo- wiązujących norm”, które wprawdzie jako nieobowiązujące istnieją tylko dla materiałów drewnopochodnych, natomiast dla mebli w praktyce nie mają zastosowania. Materiały drew- nopochodne (płyty, sklejka) są tylko częściowo odpowiedzial- ne za emisje szkodliwych substancji emitowanych z gotowego mebla wykonanego dodatkowo z zastosowaniem innych ma- teriałów (klejów, lakierów, bejc, tapicerki itp.) – dodaje. Wy- jaśnia też, że w centrum Certyfikacji ITD prowadzone były starania na wprowadzenie obligatoryjnych badań emisji formaldehydu z mebli w komorach symulujących pomiesz- czenie mieszkalne, nie znalazły one jednak akceptacji PCA. Producenci mebli nie mają więc formalnych podstaw i mo- Ewelina Wójcik, dyrektor marketingu ğrmy Meble Wójcik: Jest kilka wspólnych cech, które musi posiadaÊ kaĝdy mebel przeznaczony dla najmïodszych uĝyt- kowników. JednÈ zbnich jest m.in . koniecznoĂci zaokrÈglenia lub fazowania wszystkich krawÚdzi oraz wyeliminowanie niebezpiecznych miejsc potencjalnego kleszczenia palców lub innych czÚĂci ciaïa. Wbprzypadku ïóĝeczek istnieje równieĝ tak zwany test ïañcuszkowy, który symuluje prawdopodobieñstwo uduszenia siÚ dziecka na tasiemce od smoczka, która zahaczyïa siÚ obïóĝeczko. Ponadto, wybierajÈc odpowiedni mebel do spania, warto zwróciÊ uwagÚ na szczyty, które powinny posiadaÊ odpowiedniÈ wysokoĂÊ ibbyÊ na tyle wytrzymaïe, aby wyeliminowaÊ prawdopodobieñstwo wypadniÚcia dziecka. Co wiÚcej, naleĝy pamiÚtaÊ obprzytwierdzeniu wszystkich szaf, komód ibpozostaïych wolnostojÈcych mebli do Ăcian, by uniknÈÊ przewrócenia siÚ mebla na dziecko. Jak uważa prof. dr Erich Schmidt, specjalista ds. ortopedii producenta ergonomicznych mebli Moll, optymalne biurko dla dziecka powinno posiadać konstrukcję wymuszającą prawidłową postawę ciała. O kręgosłup warto zadbać już w dzieciństwie, co umożliwiają meble ergonomiczne Moll. Łóżko„Tipi”z oferty 9design jest bezpiecznym rozwiązaniem – stworzono je z myślą o najmłodszych – stabilny moduł bez kantów powstał z litego drewna sosnowego, tak by sprostać wymaganiom rodziców i ich podopiecznych. Łóżko w kształcie namiotu, z serii„Tipi” oferowane przez 9design, zachwycić może miłośników wygody i minimali- stycznego, skandy- nawskiego designu.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=