Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2019

11 advertorial • branża Z auważamy zwiększone zaintere- sowanie klientów przestrzeniami typu chillout i miejscami relaksu, ale także nowoczesnymi kantynami. Wiele firm próbuje odświeżyć swoje dotychczaso- we biura, adaptując ich część na komfor- towy obszar o kawiarnianym charakterze – wyjaśnia Monika Gutmajer-Żmija, ar- chitekt MDD. – Oczywiście, w obliczu bra- ku budżetu lub możliwości kompleksowej przebudowy to rozwiązanie się sprawdzi, znacznie lepsze efekty można jednak osią- gnąć projektując całą przestrzeń od A do Z. Wówczas kuchnia stanowi integralny ele- ment przemyślanej strategii. W biurach spędzamy dużą część swo- jego dnia. Zmiana myślenia o sposobie pracy powoduje, że zmieniają się funk- cje poszczególnych pomieszczeń. Nie ina- czej jest w tym wypadku. Kuchnia prze- staje być wyłącznie miejscem podgrzania i skonsumowania obiadu, lecz stanowi punkt spotkań pracowników, miejsce in- terakcji i nieformalnych rozmów na temat realizowanych projektów. Odpowiedź na potrzebę integracji to pierwszy aspekt, o którym należy pamię- tać, projektując biurową kuchnię. Bezcenne chwile zespołowego flow nie wydarzą się, jeśli w pomieszczeniu zabraknie miejsca dla wszystkich. Ideałem jest duży stół lub kilka mniejszych stolików, ale w sytuacji ograni- czonej przestrzeni doskonałym rozwiąza- niem są hokery zestawione z podwyższony- mi blatami o barowym charakterze. Warto rozważyć modny trend biura o domowym obliczu. Kuchnia nie musi, a wręcz nie powinna, mieć surowego cha- rakteru. Jest w niej miejsce na żywe kolo- ry, drewniane akcenty czy wygodne meble z kategorii seating. Ostatnia kwestia, o której warto pa- miętać, to lokalizacja pomieszczenia. Ide- ałem jest wygodne usytuowanie jej wzglę- dem pozostałych stref biura w taki sposób, by gwar nie zakłócał pracy, ale z zachowa- niem łatwego do niej dostępu. Oczywiście, pod uwagę należy wziąć rozmieszczenie instalacji. W tym przypadku nieocenione okaże się wsparcie architekta oraz cało- ściowa aranżacja biura. Dobrze zaprojektowana kuchnia w biurze nie przypomina pozbawionej charakteru pracowniczej stołówki. Jeśli wizerunkowo współgra z pozostałymi po- mieszczeniami, tym lepiej. Jest miejscem, w którym ludzie lubią przebywać, zbiera- jąc energię i inspirację do dalszej pracy. q Kuchnia w biurze Kuchnia często nazywana jest sercem domu. W biurach długo nie mogła osiągnąć porównywalnego statusu. Traktowana po macoszemu przybierała formę aneksu wciśniętego w niezagospodarowane miejsce lub stereotypowej stołówki. Na szczęście ten stan rzeczy odchodzi w przeszłość. biznes meble.pl | sierpień 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=