Dane kontaktowe: Zespół/Team:

Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o.
ul. Hetmańska 40 lok. 108
15-727 Białystok

tel. (85) 653-79-65

fax (85) 651-35-13


Sąd Rejonowy w Białymstoku
KRS 0000363223
Kapitał zakładowy 250.000 zł

NIP: 542-317-74-64
REGON: 200381438

 

Numer konta: 61 1160 2202 0000 0001 6814 4065

Marek Hryniewicki
redaktor naczelny/editor in chief
+48 533 340 140

 

Anna Szypulska
dziennikarz/journalist
+48 533 340 940

 

Diana Nachiło
dziennikarz/journalist
+48 533 340 240

 

Urszula Ditrych
koordynator ds. reklamy i projektów specjalnych
advertising and special projects coordinator
+48 533 340 840

 

Katarzyna Romanowska
koordynator ds. marketingu i reklamy
marketing and advertising coordinator

+48 533 341 040

 

Formularz kontaktowy:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

* - pola wymagane