Charakterystyka tytułu

 

Miesięcznik „BIZNES meble.pl” to najnowsza, wspólna inicjatywa grupy meble.pl oraz zespołu ludzi od wielu lat blisko związanych z branżą meblarską. Łącząc nasze doświadczenia tworzymy najlepsze, najbardziej opiniotwórcze, a zarazem najcelniej trafiające w oczekiwania polskiego przemysłu meblarskiego czasopismo branżowe. W magazynie opisywać będziemy sukcesy branży, nie uciekając jednak od tematów trudnych. Będziemy prezentować meble, a także ludzi związanych z branżą meblarską.


 

 

Description of the magazine


„BIZNES meble.pl” monthly is the newest, common initiative of the meble.pl group and a team of people deeply connected with furniture branch for many years. By combining our experience we are creating the best, the most influential and at the same time satisfying with unerring accuracy expectations of Polish furniture industry specialist journal. In the magazine we are going to describe successes of the branch but we will not going to avoid difficult topics. We are going to present furniture and also people connected with furniture branch.

Profil czytelnika


przemysł meblowy: producenci i dystrybutorzy mebli (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa)
handel meblami: sieci, sklepy i salony meblowe
dostawcy: producenci i dystrybutorzy komponentów, akcesoriów, oprogramowania do produkcji mebli oraz ich dostawcy, producenci i dystrybutorzy maszyn do obróbki materiałów drewnopochodnych i drewna, producenci i dystrybutorzy narzędzi i elektronarzędzi do produkcji mebli oraz ich dostawcy
dystrybucja: hurtownie materiałów, akcesoriów meblowych i elektronarzędzi, sklepy specjalistyczne
designerzy: projektanci mebli, architekci i dekoratorzy wnętrz
edukacja i organizacje: stowarzyszenia, szkoły i uczelnie o profilu drzewno-meblowym, wzorniczym oraz architektonicznym

 

Readers profile


furniture industry: producers and distributors of furniture (large, medium-sized and small firms)
furniture trade: sales network, shops and showrooms, sales representatives
suppliers: producers and distributors of components, accessories, software for furniture production and their suppliers, producers and distributors of machines for wood and wood derivatives working, producers and distributors of tools, electrotools for furniture production and their suppliers
distribution: wholesalers of materials, furniture accessories and electro-tools, specialist shops
designers: furniture designers, architects and interior decorators
education and organizations: associations, schools and academies of timber-furniture, design and architectural profile

Zespół

 


Marek Hryniewicki
redaktor naczelny
+48 533 340 140

 

 

 

 


Anna Szypulska
dziennikarka
+48 533 340 940

 

 

 

 

 

Diana Nachiło
dziennikarka
+48 533 340 240

 

 

 

 

 


Urszula Ditrych
koordynator ds. reklamy i projektów specjalnych
+48 533 340 840

 

 

 

 


Katarzyna Romanowska
koordynator ds. reklamy i projektów specjalnych

+48 533 341 040