Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2019

94 design • wywiad biznes meble.pl | listopad 2019 Ł ączycie pracę na Uniwersyte- cie Artystycznym w Poznaniu z wykonywaniem zawodu pro- jektanta. Czy dostrzegacie obustronne korzyści wynikające z tych zajęć? Na co obie te prace Was otwierają? Bartłomiej Pawlak: Każde doświadczenie, które zdobywamy wykonując zawód pro- jektanta, przekłada się na to, co robimy na uczelni, gdzie musimy przekazywać praktyczną wiedzę, którą studenci chęt- nie chłoną. Natomiast w drugą stronę, praca na UAP jest czymś odświeżającym, jest spotkaniem z nowymi ideami i inspi- rującym oderwaniem od rzeczywistości. Oczywiście proces edukacyjny musi być osadzony w realiach: technicznych, funk- cjonalnych, ergonomicznych, ale nie ciąży na studencie konieczność natychmiasto- wego odnalezienia się w realiach rynko- wych. Uczelnia umożliwia projektowanie bardziej ideowe. Dzisiaj design zaczyna się bardziej otwierać, to nie jest już tylko produkt sensu stricto. Studenci chcą co- raz więcej eksperymentować, spekulować. Dzięki temu możemy z nimi robić to, co lubimy najbardziej – wędrować w różne rejony designu. Łukasz Stawarski: Na pewno dla mnie dzia- łanie w zawodzie projektanta przekłada się na komfort pracy na uczelni. Dzięki do- świadczeniom zdobytym w toku pracy pro- jektowej, staję się bardziej kompetentny i czuję, że mam do przekazania studentom praktyczną wiedzę oraz umiejętności. Czy to, że jesteś praktykiem daje Ci większą pewność siebie? Łukasz Stawarski: Dokładnie tak. To jest poczucie, że mam coś wartościowego do zaoferowania. Nikt nie żyje w bańce in- formacyjnej, działają media społeczno- ściowe, studentów interesują różnego rodzaju publikacje, widzą więc, że pra- cujemy w zawodzie, że się da. Myślę, że może to być dla nich pozytywnym bodź- cem do pracy, przykładem, że w Polsce da się pracować z przemysłem, że możliwe są wdrożenia. Lubimy wędrować Bartłomiej Pawlak i Łukasz Stawarski, którzy tworzą autorskie studio projektowe, zwracają uwagę na to, że dzisiaj design jest bardzo otwarty i nie skupia się już tylko na produkcie sensu stricto. Mówią też o przenikaniu się różnych sfer życia projektanta. Rozmawiała: Anna Szypulska w różne rejony designu

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=