Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2018

advertorial X branĝa TOBO wobec Ăwiatowych trendów Z godnie z przyjętą kilka lat temu stra- tegią, firma Tobo bierze udział w róż- nych targach. W tym roku byliśmy już w Sztokholmie, na „Warsaw Home”, gdzie nie byłoby nas, gdyby nie dofinansowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i na targach „Orgatec”, dzięki dotacji „Go to Brand” – informuje Bożena Datczuk, prezes firmy Tobo. W trakcie obydwu październikowych imprez szczególne zainteresowanie zwiedzających wzbu- dzał system „Health to Office”. Te pierwsze w Polsce meble biurowe bez barier, są na tyle uniwersalne, że można je przystosować do potrzeb niepełnospraw- nych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Biurka na stelażach regulowanych elektrycznie po- łączone są z autorską aplikacją komputerową firmy Tobo. Aplikacja „Health to Office” ma za zadanie wyrobić w użytkowniku nawyk pracy zmiennej, dzięki niej można sobie zaplanować cały dzień pra- cy. Pozwala ona na precyzyjną regulację wysokości biurka oraz ustalenie czasu pracy w pozycjach: sie- dzącej i stojącej. Na podstawie wprowadzonych da- nych antropometrycznych podpowiada również, na jakiej wysokości należy ustawić blat, by dopasować go do konkretnego użytkownika. Zgodnie ze światowymi trendami najzdrowsza dla kręgosłupa jest praca w pozycji stojąco-siedzą- cej. Właśnie w tym duchu chcieliśmy zaprojektować ten system, ale zależało nam też na tym, by był na tyle uniwersalny, aby mogły z niego korzystać również osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich. W tym gronie wciąż jest zbyt mało osób aktywnych zawodowo, a obecnie na rynku brakuje przecież pracowników – zauważa Bożena Datczuk i dodaje: Mówimy, że to jest system prozdrowotny ze względu na zastosowane materiały, np. wełnę, która jest w przegrodach biurek, a także w poduszkach do kontenerów czy ściankach działowych. Wełna asy- miluje szkodliwe substancje, które znajdują się np. w powietrzu i oczyszcza to powietrze. Zastosowana płyta laminowana ma parametry zbliżone do natu- ralnego drewna, jest prawie pozbawiona formaldehy- du. Natomiast blaty biurek oraz uchwyty pokryte są powłoką antybakteryjną, bazującą na bezpiecznych jonach srebra . Firma Tobo prezentowała także wielokrotnie na- gradzane meble „Snabb”, w br. zakwalifikowane do finału Podlaskiej Marki Roku, będące również fina- listą konkursu „Dobry Wzór 2016”. System charak- teryzuje się oryginalnym połączeniem płyty lami- nowanej z naturalną sklejką. Od niedawna w ofercie producenta są również systemy mebli domowych, np. „Pin” – meble młodzieżowe wyróżniające się prostym, nowoczesnym designem i funkcjonalno- ścią. Biurko „Pin Desk” znalazło się w ub.r. w gronie finalistów konkursu „DobryWzór”. Natomiast w br. w finale, jak i na konkursowej wystawie „Dobry Wzór 2018”, pojawił się system „Health to Office – h2O”. d Tobo Datczuk Spóïka Jawna | 15-589 Biaïystok | Kuriany 104 | Tel: +48 662b055 425 Fax +48 85 674 94 01 | biuro@tobo.pl | www.tobo.pl grudzieñ 2018 [ BIZNES meble.pl 29 Tegoroczna jesieñ to niezwykle intensywny czas dla Tobo. We wrzeĂniu ğrma ĂwiÚtowaïa 20-lecie, abjuĝ wbpaědzierniku debiutowaïa na dwóch imprezach targowych –b„Warsaw Home” wbNadarzynie ib„Orgatec” wbKolonii. Wbobu przypadkach prezentacje Tobo byïy zgodne zbtendencjami proekologicznymi ibprozdrowotnymi, tak jak najnowszy system –b„Health to Ofğce –bh2O”.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=