Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

52 design • wiadomości 1 rok minął 21 października od dnia, w którym odszedł „poeta światła” – Ingo Maurer – niemiecki projektant przemysłowy, który specjalizował się w projektowaniu lamp i instalacji oświetleniowych 10 lat działalności Zieta Studio to okazja do świętowania na krakowskiej wystawie „Inflatales. Stalowe opowieści Oskara Zięty” biznes.meble.pl | listopad 2020 Nowy Styl w dwóch nowych lokalizacjach Świeżo otwarty showroom Nowego Stylu znajduje się zaledwie 600 m od rynku głównego we Wrocławiu. Z kolei showroom w Warszawie jest większy i łatwiej dostępny niż poprzedni, a mieści się przy ulicy Jutrzenki 137A. Nowa przestrzeń we Wrocławiu to miejsce peł- ne inspiracji. Spełnia nie tylko funkcje ekspozycyjne – tworzy także atmosferę sprzyjającą twórczej, swo- bodnej pracy. Showroom jest odpowiedzią na aktu- alne potrzeby. Nagła zmiana na pracę z domu, nie- dostosowanego do trybu home office, dla wielu osób w dalszej perspektywie była ciężkim doświadcze- niem. Dlatego, aby dostosować wnętrze do obecnych realiów, słowo-klucz nowego showroomu we Wrocła- wiu to multifunkcjonalność. W praktyce oznacza to przestrzeń, którą łatwo moż- na przearanżować, bez potrzeby budowania nowych ścian czy innych gruntownych zmian. Spełnia ona róż- ne potrzeby swoich użytkowników, sprzyjając koncen- tracji i komunikacji, inspirując i zapewniając wysoki komfort ergonomiczny. Aby to osiągnąć, Nowy Styl za- dbał o akustykę wnętrz, przyjazne kolory, przyjemny za- pach, odpowiednią ilość światła, dużo zieleni i niena- rzucające się dekoracje. Nie zabrakło także biurek elek- trycznych, miejsc luźnych i bardziej formalnych spotkań oraz oczywiście – wygodnych krzeseł. Natomiast podczas aranżacji wnętrz warszaw- skiego showroomu architekci z Nowego Stylu sięgnęli po odważne kolory i zdecydowane kształty. Z kolei na wybór mebli do tego miejsca duży wpływ mieli klienci. Dostępność, odwaga i gościnność – to w oparciu o nie stworzono w stolicy miejsce przypominające oa- zę domowego ciepła, spod którego po chwili zaczyna buzować energia charakterystyczna dla dynamicznie rozwijającej się Warszawy. Pomiędzy Alejami Jerozo- limskimi a niewielką ulicą Jutrzenki znajduje się biu- rowiec Oxygen Park – bliźniaczy, przeszklony kilkupię- trowy. Showroom zajmuje przestrzeń na parterze czę- ści A budynku. W porównaniu do poprzedniego salonu, lokalizacja to pierwsza pozytywna zmiana. Wcześniej mieściliśmy się na 2. piętrze, a samo wnętrze by- ło rozczłonkowane. Zależało nam na tym, aby w no- wym miejscu nasi goście znaleźli nas o wiele łatwiej i szybciej. Przeprowadzka umożliwiła im to – zapew- nia Sylwia Krasińska, Business Development Mana- ger w Nowym Stylu. Analogiczny cel – oszczędność czasu klientów – przyświecał organizacji przestrzeni. Produkty z po- szczególnych linii i kategorii cenowych zostały zgru- powane blisko siebie, tak aby podczas prezentacji mieć je pod ręką. Showroom jest przy tym sporo więk- szy. W poprzednim mieliśmy do dyspozycji niespeł- na 400 m 2 , a nowy ma powierzchnię ponad 500 m 2 . Dzięki temu możemy zaprezentować znacznie wię- cej rozwiązań, zachowując jednocześnie „oddech” między poszczególnymi częściami ekspozycji – mó- wi Sylwia Krasińska. q To przestrzeń dla osób, które aranżują wnętrze so- bie bądź komuś, z zapewnionym dostępem do wszyst- kich produktów Swiss Krono (płyt laminowanych, bla- tów kuchennych, podłóg i walldesign). Poznański showroom stał się miejscem inspira- cji, w którym dobiera się kolory i tworzy własne zesta- wienie materiałów oraz dodatków, a nastrój wnętrza dopełnia zapachem jednej z pięciu emocji: bezpie- czeństwa, radości, spokoju, energii bądź orzeźwienia. Można tam pracować samodzielnie lub z klientem, np. w salce co-workingowej, której klimat sprzyja twór- czej pracy i uwalnia pomysły. W Jest miejsce eksperci dzielą się swoją wiedzą o produktach, ale istnieje też możliwość zapisania się na praktyczne warsztaty lub wzięcia udziału w cieka- wych spotkaniach. Kalendarz organizowanych spotkań można znaleźć w mediach społecznościowych. q Nowe miejsce w Poznaniu 11 września 2020 r. w stolicy Wielkopolski został otwarty showroom Swiss Krono – Jest miejsce. Każdy, kto odwiedzi showroom znajdzie w nim małe próbki produktów Swiss Krono i warsztatową przestrzeń do tworze- nia material boardów. To również inspiracja do aranżowania unikalnych wnętrz pokazujących osobistą tożsamość. Fot. Tomasz Markowski. Nowy Styl otworzył również showroom w stolicy. Showroom we Wrocławiu to jedna z dwóch nowych lokalizacji, w których można oglądać rozwiązania proponowane przez Nowy Styl.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=