Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

7 biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 sobierajski o designie • felieton A gencje PR-owemają trudny orzech do zgryzienia, w sytuacji gdzie tyl- ko 20% firm deklaruje utrzymanie dotychczasowych budżetów na promocję, a tylko 13% zadeklarowało udział w impre- zach targowych w 2020 roku. (źródło: Exibi- tor Magazine). Działy PR kombinują, jak komunikować zalety swoich marek bez hucznych eventów, przyciągających liczne rzesze architektów wnętrz. Imprezy targowe są odwołane lub przełożone na jesień. „Orgatec” planuje zorganizować targi bez publiczności. „Warsaw Home” przełożyły termin na li- stopad 2020. Czy znajdą chętnych do wypeł- nienia powierzchni swoich hal, nie wiadomo. Messe Frankfurt oficjalnie ogłosiły, że w 2020 roku żadna impreza targowa się nie odbędzie i zachęca swoich klientów do uczestnictwa, w uruchomionej już w 2019 roku, platformie internetowej Nextrade. Wypracowane przez wiele lat statystyki, pozwalające skutecznie pozycjonować cenę metra powierzchni w odniesieniu do sku- teczności i zasięgumedialnego imprez targo- wych, legły w gruzach. Dzisiaj i jutro, wszy- scy uczestnicy tego rynku poruszają się po omacku, by na nowo, mozolnie budować wie- dzę o biznesowej efektywności tych imprez. Co gorsza, tysiące polskich firm dostało grant z PARP na promocję marki w progra- mie „Go to brand” i jest teraz zmuszone do udziału w imprezach targowych, tyle że nie ma gdzie tego przymusu zrealizować. Pojadą gdziekolwiek, byle sprostać wymogom spra- wozdawczości narzuconym przez PARP. Zastanawiam się, jak będą wyglądały stoiska na targach, które się kiedyś wresz- cie odbędą? Na pewno będzie luźniej, więc nie wszyscy wystawcy się zmieszczą na re- nomowanych imprezach. Nie spotkamy tam już ciasnych mikrostoisk. Obowią- zek rozgęszczenia wystawców i publiczno- ści wymusi zwiększenie minimalnych po- wierzchni. Przejścia pomiędzy sektorami będą szersze. Podniesione zostaną rygory sanitarne. Jak to się przełoży na popyt na powierzchnię wystawienniczą? Zobaczymy w praktyce. Mniej wystawców, to dla wła- ścicieli targów mniejsze dochody. Większe koszty powierzchni, to mniej chętnych na wynajęcie przestrzeni. Kiedy rynek targo- wy odzyska równowagę, wiedzą pewnie tyl- ko wróżki i jasnowidze. Ale tych na rynku jest jak na lekarstwo. Wyjazd na imprezę targową, to wydatek od kilkudziesięciu, do kilkuset tysięcy PLN. Ile firm prowizorycznie „osłoniętych” tar- czami 1 -2 – 3 – 4 (zero), będzie skłonnych wydać takie pieniądze? Nie mamy żadnych rzetelnych danych o kondycji polskich firm. O programach „Nosze dla biznesu Plus” oraz „Respirator dla biznesu Plus”, jak na razie nikt nie słyszał. Poruszamy się w obszarze wyobrażeń, wrażeń i naszej niewiedzy. To nie jest komfortowa sytuacja w podejmowaniu decyzji biznesowych. Jak napisałem wcześniej, pojawiają się informacje o internetowych premierach no- wych mebli. Nie dziwi mnie to, ponieważ jest to efekt procesów rozpoczętych jeszcze w 2019 roku, w których premiery planowano na wiosennych targach, które zostały odwo- łane lub przesunięte. Martwię się jednak o to, ile premier polskich mebli zobaczymy jesie- nią i wiosną przyszłego roku? Nikt jeszcze nie zbadał, na ile skurczył się rynek projekto- wy w tej branży. Czy polskie firmy będą mia- ły budżety na wdrożenia nowych, autorskich produktów? Zobaczymy jesienią. Póki co, wspierajmy się. Przewrotne hasło „Kto czeka nie błądzi” nabrało dzisiaj bolesnej dosadności. q Ciekawe co też onwystawi? To pytanie zadajemy sobie myśląc o naszej konkurencji, w kontekście uczestnictwa w przyszłych imprezach targowych. Ten rok łatwy nie będzie. Jak na razie pojawiło się kilka internetowych premier nowych mebli, ale takie działania bardziej przypominają reklamę niż promocję. Zdzisław Sobierajski Przedsiębiorca z wieloletnim stażem. Pracuje z projektantami i przemysłem, tworząc zespoły wdrożeniowe.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=