Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

analiza • branża r e k l a m a biznes meble.pl | grudzień 2019 w których firmy mogą się wyróżnić. Zauważalne są inne ważne dla odbiorcy aspekty oferty oraz filozofii firmy widocznej w działaniu i komunikacji. Przede wszystkimwiarygodność Najważniejszą zasadą wprowadzania i komunikowania odpo- wiedzialnego działania przedsiębiorstwa jest wiarygodność i kon- sekwencja oraz dostosowanie do własnej działalności. Wszelkie obietnice w tym zakresie będą wcześniej czy później sprawdzone przez odbiorców, więc warto być rzetelnym w ich realizacji na każ- dym etapie. Pojedyncze działanie, które ma być „chwytem mar- ketingowym”, może obrócić się przeciw firmie i zrazić klientów, którzy poczują się oszukani. Jeśli chcemy wykorzystywać surowce ze zrównoważonych miejsc do produkcji, dbajmy o zrównoważo- ną produkcję i odpowiednie opakowania, które nie będą wtórnie zanieczyszczać środowiska. Jeśli chcemy być „eko”, to zadbajmy również o inne obszary np. o optymalizację łańcucha dostaw, czy chociażby ograniczenia odpadów w biurze, czy zakładzie produk- cyjnym firmy. Nie wszystkie firmy muszą od razu być zorientowa- ne na odpowiedzialne zarządzanie. Jeśli firma nie jest gotowa do realizacji takich zobowiązań, lepiej poczekać, zaplanować i wdra- żać je etapami najpierw wewnątrz, a potem na zewnątrz firmy. Poza oczywistymi krokami w ramach optymalizacji łańcucha dostaw oraz działań operacyjnych, jak redukowanie czasu po- trzebnego do wyprodukowania każdej jednostki mebla, zużycia kartonu, papieru, wody, paliwa i energii oraz segregacja śmieci można planować kolejne w oparciu o zbadane potrzeby i opinie własnych klientów lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm, które mają wiedzą w tym zakresie. Nawet takie podstawo- we działania realizowane w dużej skali mogą stać się elemen- używającą w produkcji środki zagrażające zdrowiu, lub życiu ludzi. Przede wszystkim należy obiektywnie stwierdzić czy to, co mo- żemy zaoferować klientowi rzeczywiście jest ekologiczne. Jeżeli tak, testujmy rynek bez narażania zdrowia i życia swojego i swo- ich klientów. Gdy wprowadzamy produkt, który nie jest zgodny z zasada- mi ekorozwoju, to klienci przede wszystkim to dostrzegą i oce- nią. A gdy już do tego dojdzie, postarajmy się wówczas zmienić to w miarę swoich możliwości. Ewentualnie podkreślajmy w ko- munikatach, że z roku na rok, spróbujemy zmieniać się na lepsze w kwestii ekologii, klimatu i środowiska. Priorytet? Nie ekologia! Mimo swojej wszechobecności, ekologia wciąż nie jest dla nas priorytetem. Nadal wiele osób ma wrażenie, że wystarczy segre- gować odpady i gasić światło, bądź kupować produkty w tzw. zie- lonych opakowaniach, aby być „eko”. Powoduje to trudności za- równo w wartościowaniu działań podejmowanych przez firmy, jak i w ich porównywaniu.Wyzwanie dla przedsiębiorstwmeblarskich jest więc spore. Nie wystarczy w nazwie firmy umieścić „eko”, zmienić logo na zielone czy zdominować tym kolorem opakowa- nie produktu. W ten sposób nie da się skutecznie zwrócić uwagi potencjalnych klientów. Takie rozwiązania mogą pomóc co naj- wyżej w jednorazowym zakupie, niż zyskaniu lojalności klientów. Klient musi mieć pewność, że kupiony produkt ekologiczny nie jest sprytnie podanym oszustwem. Firmy w swoich działaniach koncentrują się z reguły na two- rzeniu marek bądź linii produktów spełniających kryteria uzna- wane za ekologiczne lub wpisują ekorozwiązania w krótkoter- minowe (często jednorazowe) działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. W ten sposób jednorazowo szukając prze- wag konkurencyjnych, zapominają o przygotowaniu długofalowej strategii działania w ramach ekomarketingu. Wśród najbardziej dominujących ekologicznych strategii mo- żemy wyróżnić wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i nowej myśli technologicznej, tworzenie produktów z recyklingu i ma- teriałów biodegradowalnych, stosowanie energooszczędnych rozwiązań, inwestowanie w nowe technologie, odnawialne źró- dła energii, wdrażanie nowych modeli biznesowych, czy polityki „zero waste”. Wiele przedsiębiorstw meblarskich, głównie światowych ma- rek uświadomiło sobie moc, jaka kryje się pod terminem „eko”. Starają się więc wcielać w życie etyczne wartości powiązane z re- alnym zyskiem, jako efektem, a nie podłożem tego typu działań. Takie podejście stosuje m.in . jedna z wiodących marek szwedz- kich, która zainwestowała w szeroko pojęty ekomarketing. Z obserwacji rynku wynika, że w niewłaściwą stronę kierują się firmy, które prześcigają się we wprowadzaniu ekologicznych ko- lekcji mebli, wykorzystując ekologiczne rozwiązania raczej jako chwyt marketingowy, niż traktując je jako krok w kierunku zmia- ny całych procesów produkcyjnych. Nie wystarczy stosować ma- teriały pochodzące z miejsc o zrównoważonym rozwoju, lakiery i barwniki nie szkodzące środowisku, bądź w przypadku mebli ta- picerowanych organiczną bawełnę czy jedwab, jeśli nie myśli się o ekoinnowacjach i nowej myśli technologicznej w procesie pro- dukcji, który za tym wszystkim stoi. Odpowiedzialne tworzenie produktów pod względem techno- logii, produkcji i pochodzenia surowców, to nie jedyne obszary, Ekologia w przedsiębiorstwie meblarskim związana jest m. in. z technologią. Ta zaś, jakwielu z nas wie, nie zawsze jest przyjazna środowisku. Dlatego takważna w szerzeniu i promocji działań o charakterze ekologicznym jest produkcja i angażowanie do jej rozwoju nowej myśli technologicznej oraz rozwiązań ekoinnowacyjnych. www.nestro.pl | tel. +48 34 350 98 05 | info@nestro.pl | Stare Olesno ekoinnowacyjne systemy odpylania sprawność wentylatorów podciśnieniowych > 88% ograniczenie hałasu filtra – nawet < 72% jeszcze mniej pyłu resztkowego < 0,1 mg/m 3 • filtry odpylające • ściany lakiernicze • kotły na biomasę • silosy na trociny

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=