Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  49 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 49 / 112 Next Page
Page Background

wywiad

X

design

sierpieñ 2017

[

BIZNES meble.pl

49

f

ogniwem i generują koszty, z reguły pro-

jekty powstają na podstawie zdjęć, np.

z czasopism i jest to dla mnie niedopusz-

czalne. To również miałem na myśli mó-

wiąc o tym, że Polacy korzystają z usług

stolarzy. Replikę można zrobić samemu

i wstawić do swojego domu, natomiast nie

można zlecać ich wykonania, handlować

nimi, zacząć tego produkować i sprzeda-

wać.

I jeszcze podpisywać: mebel inspirowany

projektem np. firmy Vitra.

Dokładnie. A jeśli chodzi o meble in-

spirowane, sprzedawane na dużą skalę,

to już nie są repliki, tylko kopie, z reguły

są to meble przywożone z Azji masowo,

w kontenerach, ponieważ cena skopiowa-

nego projektu Vitry, który figuruje pod

inną nazwą i pochodzi z Azji wynosi od

kilkunastu do kilkudziesięciu złotych,

w zależności od formy zakupu. Nie jest

to etyczne. Oryginalne produkty, takie

jak fotel czy krzesło, kosztują ponad ty-

siąc złotych. Niestety, trafiają do klientów

którzy bardzo często są świadomi jakiego

zakupu dokonują.

Czy ma Pan pomysł jak z tym walczyć?

Powiem szczerze, że nie jest to moja

rola, ale naszą rolą jest uświadamianie.

Polacy nauczyli się już palenia stert pod-

rabianej odzieży znanych światowych

marek, może czas na ostentacyjne uty-

lizowanie mebli i napiętnowanie w tele-

wizyjnych programach. Martwe prawo

niczego tutaj nie zmieni, trzeba raczej

zmienić świadomość. Dlaczego np. wMe-

diolanie wszystkie eksponaty, które mają

być wystawione na targach są sprawdza-

ne? Projektanci przesyłają informacje

o wszystkich prezentowanych projektach.

Właśnie dlatego, żeby uniknąć Vitry pod

inną nazwą za kilkadziesiąt złotych. Jeżeli

organizatorzy targów nie wprowadzą tego

typu obostrzeń w ramach swojej działal-

ności i udostępniania powierzchni wysta-

wienniczych, jeżeli nie spojrzą na to w ten

sposób i nie zatrudnią fachowców, którzy

się na tym znają, to nie jesteśmy w stanie

tego ograniczyć, bo nikt tego nawet nie

weryfikuje. Nie zapominajmy że dotyczy

to też platform i czasopism branżowych,

w których pojawiają się reklamy tych pro-

duktów. To jest przecież problem, który

wpływa na sprzedaż mebli, a w związku

z tym na projektantów, którzy mebli nie

będą projektować, a producenci nie będą

ich produkować. Poza tym jest przecież

duża część producentów, którzy produku-

ją meble na Zachód, jako podwykonawcy,

nie są zainteresowani wewnętrznym ryn-

kiem, bo sprzedaż dobrze im idzie, mają

wysokie obroty.

Do czasu…

No właśnie, a kiedy nadchodzi zała-

manie na rynku, to producent wzywa:

ratuj, zaprojektuj jakąś linię produktową.

A gdy sytuacja się unormuje, to wraca-

my do punktu wyjścia. Co gorsza, mało

jest przypadków, w których projektanci

zapraszani są do współpracy w sytuacji,

Srebrny Niedźwiedź to nagroda zdobyta na targach

w Berlinie za kolekcję biżuterii dla rodzinnej firmy.

Lampa„Parabolica”, prod. Nowymodel.org.

Panel multimedialny.

Stół

„Vis@Vis

”z kontenerami.